HEMNE JAKTSKYTTERKLUBB
 STIFTET 19.MAI 1988
 
  
 
   BILDEGALLERI ¦ STYRE OG STELL ¦ GJESTEBOK ¦ PRISER ¦ ELGBANEN ¦ MEDLEMSKAP  
 
HJEM ¦ OM OSS ¦ SKYTEPRØVER ¦ TERMINLISTE ¦ RESULTATER ¦ E-POST ¦ INFO
 

VÅRE SAMARBEIDS- PARTNERE:

   

HEMNE AUTOSERVICE

 

 

 

 INFO

 

17/6-07:

Fjerde året på rad hadde vi en godkjent søknad inne hvor vi søkte om spillemidler på investeringer på elgbanen.  Investeringene består i helt nytt trekk på løpende elg, med ny skinnegang og det hele, samt overgang til elektronisk anvisning på alle skiver.  Alle investeringene er gjennomført uten at vi har blitt tilgodesett med ei eneste krone fra spillemiddelpotten.  I år sto vi som nr. 2 på prioriteringslista i Hemne kommune, men kun motorcrossanlegget i Stamnesdalen ble tilgodesett.

Ny søknad vil bli sendt inn for neste års fordeling.

 

 

 

Slik blir du jeger :( Utdrag fra NJFF's hjemmesider)


For å jakte småvilt i Norge må du være fylt 16 år. Allikevel kan du som 14-16 åring bli med på opplæringsjakt. For å drive jakt på storvilt må du være 18 år, men du kan likevel være med på opplæringsjakt fra fylte 16 til du er 18 år, men må da ha avlagt jegerprøven og bestått skyteprøven for storviltjegere.

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten. For å jakte storvilt skal det også avlegges en årlig skyteprøve. For jakt på hjort, elg og rådyr må du tilgang på ettersøkshund.

I de fleste tilfeller trenger du grunneiers tillatelse for å drive jakt. Det eneste unntaket er under jakt på sjø. Under jakta stilles det egne krav til våpen og ammunisjon, avhengig av hvilken jaktform du er ute på.




 
Slik blir du jeger:

Aldersgrenser for våpenbruk under jakt og opplæringsjakt
Hvordan skaffe seg jaktterreng
Jegerprøven
Jegerregisteret og jegeravgiften
Krav til ettersøkshund
Praktisk trening
Skyteprøve for storvilt
Våpen og ammunisjon

 

 

 

Jegeravgiftskort

Skal du jakte i Norge må du ha et gyldig jegeravgiftsskort.


Jegeravgiftskortet kan også brukes som dokumentasjon overfor politiet på at du er registrert jeger ved våpenkjøp. Det er Jegerregisteret i Brønnøysund som utsteder jegeravgiftskort, ikke NJFF.

Benytt linken under for mer informasjon:
Jegerregisteret i Brønnøysund


 
 
 
 
 
 

Ettersøk på storvilt


Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Hver enkelt deltaker i et jaktlag og enhver jeger som jakter alene har et selvstendig ansvar for at denne bestemmelsen etterleves. Hovedmålet med bestemmelsen er å sikre en human jaktutøvelse, bidra til et effektivt ettersøk og avlivning av skadde dyr, samt gi jegeren en reell mulighet til å gjenfinne døde dyr som han ikke klarer å finne uten hjelp av hund.

Avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund kan bare inngås med godkjent ettersøksekvipasje, det vil si hund og hundefører som har bestått praktisk prøve i henhold til ”Instruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund” fastsatt av direktoratet. Under jakt på elg, hjort og rådyr må det alltid medbringes dokumentasjon på tilgang til godkjent ettersøkshund.

Avtaleformular om ettersøksavtale kan lastes ned her :
ETTERSOEKSAVTALE.doc


Trenger du en ettersøkshundavtale til jakta?
Norsk Kennel Klub forestår registrering av godkjente ettersøkshunder.
Kommunene har oversikt over godkjente hunder i eget distrikt.
Henvendelser vedr.ettersøksekvipasjer kan rettes til disse.

Du kan også gå inn på nettsidene til Ettersøkshund-registeret hos Norsk Kennelklubb og søke deg fram til en ekvipasje i din region.

Norges Jeger- og Fiskerforbund
njff@njff.org

NYHETER:

¤  Jaktfeltløype

 

 

 

HJEM  ::  OM OSS  ::  SKYTEPRØVER  ::  TERMINLISTE  ::  RESULTATER  ::  E-POST  ::  INFO 

hemnejaktskytterklubb@njff.org © 2005